1001d276-1f1f-4386-a1b9-dc36decc29f1

Terugbetaling

De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor jouw consult bij de diëtiste.

Voor meer informatie aangaande deze terugbetaling, raadpleeg jouw mutualiteit.

Diabetespatiënten en patiënten met chronische nierinsufficiëntie hebben jaarlijks recht op een tussenkomst door het RIZIV. Deze tussenkomst wordt pas voorzien vanaf het derde consult. Het eerste en tweede consult en al de andere extra consulten wordt het normale tarief aangerekend zoals vermeld in “tarieven”.

Klaar om te beginnen?

Online, virtuele consultaties zijn eveneens mogelijk.

X

Maak een afspraak